Zasklení zimních zahrad

Pro celoroční využití zimní zahrady je samozřejmě nezbytná dobrá izolace. Jednoduchá skla jsou z tohoto hlediska naprosto nedostatečná a nepoužívají se. V dnešní době je však již v nabídce široká řada izolačních skel - od dvojitých přes trojité až po novinku - izolační skla s tepelnou fólií Heat Mirror.
Nejpoužívanější zasklení zimních zahrad je z izolačních dvojskel s pokovenou vrstvou v kombinaci s bezpečnostními skly (lepené - Connex, nebo kalené). I nízké zimní slunce opírající se do svislých skel může výrazně přispět k tepelné pohodě - proto může být výhodné na stěny použít skla pro teplo propustnější, na střechu nepropustná. Počáteční investice do kvalitní zimní zahrady je poněkud vyšší, ale určitě se vyplatí. Kvalitní zolační skla Vás ochrání nejen před zimním chladem ale také před letním přehřátím. Navíc tvoří i účinnou bariéru proti hluku.

 

Skla používaná u zimních zahrad

IZOLAČNÍ DVOJSKLA

Izolační sklo U = 1.1 W/m2K je v dnešní době standard. Skla s horšími parametry nepoužíváme.

DVOJSKLA S POKOVENÝM POVRCHEM (reflexní skla)

Tyto vrstvy zlepšují užitné vlastnosti tepelné izolace a protisluneční funkce zasklení.

Skla jsou tvořena ze dvou skleněných komponentů, z nichž jeden je opatřen povlakem z různých vrstev kovu a kovových oxidů.
Funkce řízeného prostupu sluneční energie je dosaženo nanesením selektivního kovového povlaku.
Vysoký světelný prostup, nízký prostup sluneční energie do interiéru (sálavé teplo). Díky této funkci se toto sklo se většinou používá na zasklení střech, kdy letní horké slunce je vysoko nad obzorem a většina slunečního svitu prostupuje do interiéru právě střechou. Sklo odfiltruje značnou část sálavého tepla a zimní zahrada se nepřehřívá.

Do svislého pláště se většinou používají skla bez reflexe, protože stěnami proniká zimní slunce, které je nízko nad obzorem a zde jsou tepelné zisky ze slunce naopak přínosem, protože nám v chladných zimních měsících pomáhají zimní zahradu vytápět.

 

IZOLAČNÍ SKLA S TEPELNÝMI FÓLIEMI

Zasklení zimních zahradS prostupujícím viditelným světlem se na osluněných stranách má snahu dostat do interiéru i solární energie. Ta způsobuje v letních měsících přehřívání, které se musí kompenzovat vynaložením výrazných finančních prostředků na klimatizaci. Velké prosklené plochy jsou samozřejmě i významným zdrojem úniků tepla. Pro zasklení je proto důležité přivést do interiérů dostatečné množství světla, ale při tom současně eliminovat procházející solární energii. Tyto dva požadavky se navzájem částečně vylučují. Schopnost zasklení současně vyhovět oběma parametrům je charakterizovaná mírou selektivity, která určuje kvalitu tohoto typu zasklení. Teoreticky lze dosáhnout maximálně poměru dva (t.j. poměr prostupu viditelného světla vůči množství procházející solární energie) pro jednu selektivní vrstvu v zasklení. Podle míry oslunění odvozené od orientace vůči světovým stranám se potom navrhují světelné a energetické vlastnosti. S uvedenými parametry úzce souvisí i dosahovaná izolační schopnost, kde lze v poslední době sledovat snahu o posun k lepším izolačním schopnostem než má standarní zasklení (U=1,2 W/m2K). Ze všech dostupných zasklení jsou právě izolační skla s tepelnými fóliemi tím nejvhodnějším řešením.


Zhoršení izolačních schopností v šikmém a vodorovném zasklení

Zhoršení izolačních schopností v šikmém a vodorovném zasklení. Důležitým faktorem v šikmém nebo vodorovném zasklení je izolační schopnost. Princip izolace v zasklení je dán příznivým způsobem cirkulace plynu uvnitř izolačního skla, který cirkuluje od spodního okraje k hornímu a naopak z důvodu rozdílných teplot plynů v různých částech izolačního skla, čímž nedochází k přímému předávání tepla prostřednictvím plynu mezi skly. Běžné izolační sklo náklonem ze svislé polohy do polohy šikmé 45° zhorší součinitel prostupu tepla až o 32 %. Izolační sklo s meziskelními tepelnými fóliemi vykazuje zhoršení tepelně izolačních vlastností při přechodu do šikmé 45° polohy pouze o nepatrných 1-3%. Je to proto, že meziskelní tepelná fólie vždy spolehlivě oddělí prostor mezi skly na dvě nezávislé komory a tím brání k přímému předávání tepelné energie mezi skly i v šikmém nebo vodorovném náklonu.

Zasklení zimních zahrad


Velké prosklené plochy u zimní zahrady vyžadující selektivní regulaci prostupu světla ve viditelné oblasti a vysokou míru regulace prostupu solární energie při udržení špičkových izolačních schopností

 

Bezpečnostní skla použitá v zimních zahradách především u střešních konstrukcí

Skleněná konstrukce musí zajistit, že v případě rozbití nedojde k poranění osob padajícími střepy. Současně musí být zajištěno dostatečné dimenzování konstrukce pro zatížení svojí vlastní vahou, sněhem v zimním období, možným krupobitím atd.

Skleněná střecha neznamená pouze zasklení pod určitým úhlem, ale je to komplexní konstrukční celek.

 

LEPENÁ BEZPEČNOSTNÍ SKLA

Bezpečnostní vrstvená skla s PVB fólií (Connex).

Je to spojení dvou nebo několika vrstev skla za pomoci jedné nebo několika fólií PVB. Tato skla se standardně používají na zasklení střech zimních zahrad.
Přičemž horní sklo má tloušťku 6mm (horní sklo může být bezpečnostní kalené) a spodní sklo je právě bezpečnostní lepené Connex 6mm. Je to z toho důvodu, že pokud by došlo k rozbití horních, bezpečnostní lepené ho zadrží a nedojde ke zranění osob pod ním.
Tato skla lze samozřejmě kombinovat s reflexními skly, nebo heat mirrory, jak již bylo uvedeno výše.

Konfiguraci skel s Vámi projednáme při konzultaci a navrhneme vhodné řešení.

© 2012 - ALUSYSTEMS.cz Všechna práva vyhrazena.

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS