ALUSYSTEMS

Jak probíhá vlastní realizace zimní zahrady?

Nejvhodnější je nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zde zákazník vyplní své iniciály, telefonní kontakt a e-mail a také stručně popíše o jaký produkt má zájem.
Má možnost připojit například fotografii prostoru, a hlavně nákres jeho představy s uvedením základních rozměrů - šířka, hloubka a výška u domu.
Do nákresu je dobré také vyznačit zvažovaný způsob otevírání, případně další požadavky.
Pro určení přesného zatížení střechy podle sněhové mapy a následný výpočet statiky potřebujeme také přesnou adresu realizace.

Nákres představy zimní zahrady od zákazníka
Prostor pro budoucí zimní zahradu

Náš pracovník zákazníka telefonicky kontaktuje a společně prodiskutují technickou, designovou i ekonomickou stránku záměru.
Navrhneme varianty otevírání, větrání, zasklení a případně i zastínění zimní zahrady. Na základě těchto vstupních informací je zpracován konstrukční návrh, který již zohledňuje sněhovou mapu. Konstrukční program přímo generuje (krom výpisu materiálu, nářezových schémat, výpisu skel a statického výpočtu) také vizualizaci, která je přiložena k cenové nabídce.


Skica budoucí zimní zahrady
3D model budoucí zimní zahrady
Rozkres zimní zahrady pro výrobu
Statický posudek zimní zahrady

Pokud zákazníka náš systém a cenová relace zaujme, většinou následuje osobní schůzka na místě realizace. Zde je přeměřen prostor výstavby a jsou vzneseny případné postřehy a nápady k technickému řešení. Zákazníkovi technik představí systém - k tomuto účelu s sebou vozí vzorek střešní konstrukce a dalších zvažovaných řešení. Jsou také prodiskutovány možnosti zastínění, a jejich napojení na elektřinu v rámci stavebních příprav, tak aby vše bylo připraveno k případné montáži stínění. V této fázi již je prodiskutována stavební příprava, jako základová deska, její rozměry, přívody elektřiny, způsob kotvení do domu atd. 

Představeny jsou také alternativy zasklení, ventilačních prvků a je vybráno barevné provedení konstrukce.


Profil hliníkové zimní zahrady
Vzorník barev profilů zimních zahrad
Barvy zimní zahrady
Katalog zimních zahrad

Po osobní schůzce jsou do projektu zapracovány dohodnuté úpravy a změny. Pokud je již vše podle představ zákazníka, je připravena smlouva o dílo, jejíž součástí je aktuální verze projektu a poslední cenová kalkulace. K podpisu smlouvy většinou opět navštívíme zákazníka na místě realizace, protože z naší strany proběhne poslední kontrolní zaměření prostoru. Pokud zákazník požaduje, jsou zpracované také podklady pro zhotovení základů a základové desky pro stavební firmu. Po podepsání smlouvy o dílo je zákazníkovi předaná zálohová faktura v dohodnuté výši a po jejím uhrazení začíná běžet termín. V ten okamžik je také v německém TS-aluminium objednán materiál v dohodnuté barvě a jsou objednány skla a další doplňky. Je také zahájena příprava podkladů pro výrobu, jako konstrukční výkresy, nářezová schémata atd.


Konstrukční výkres zimní zahrady
Konstrukční výkres zimní zahrady
Soupiska materiálu zimní zahrady
Stavební příprava zimní zahrady

Jakmile obdržíme materiál z Německa, celá zimní zahrada včetně střešní konstukce je vyrobená v naší výrobní hale, následně opět rozebraná, zabalená a připravená na přepravu k zákazníkovi. Montáž u zákazníka probíhá našimi pracovníky - to znamená že na montáž nenajímáme jiné firmy. Délka montáže je závislá na složitosti a velikosti zimní zahrady, ale většinou nepřesahuje 4-5 pracovních dnů. Montáž se zpravidla provádí ve třech lidech. Montážníci jsou vybaveni profesionálním elektronářadím převážně od firmy Hilti. Návoz materiálu probíhá dodávkou VW Crafter a přívěsem, na kterém jsou speciální stojany pro převážení zkompletovaných stěn zimní zahrady. U menších zimních zahrad jsme schopni všechen materiál přivézt najednou a to včetně skel.


Video postupu realizace zimní zahrady
Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=JvyYJI-dEyg