ALUSYSTEMS

Stavební připravenost

Co je potřeba připravit před montáží zimní zahrady?

Pro zimní zahradu je potřeba připravit betonový základ široký cca 40 cm, hluboký dle lokality min 80-90 cm („nezámrzná“ hloubka). Dále by měla být hotová "hrubá" základová deska, která je o cca 15-20 cm pod úrovní budoucí podlahy v zimní zahradě. Tento prostor je dostatečný na aplikaci izolací a případně i podlahovéo topení tzv. fancoilů.

Zimní zahrada se tedy při montáži kotví pomocí distančních konzol na tuto hrubou základovou desku, To znamená, že po montáži je zimní zahrada "vyzvednutá" na distančních kotvách až do úrovně budoucí nuly.

základová deska montáž pozednice montáž konstrukce zimní zahrady dokončená montáž zimní zahrady Co následuje po montáži zimní zahrady?

Na první hrubý beton (po montáži zimní zahrady) se lepí hydroizolace. Na tuto se pokládá tepelná izolace (například polystyren) a případně si instalují fancoily. Následně se pokládají karisítě, které se zalijí finální vrstvou betonu. Poté se již pokládá podlaha (dlažba, plovoucí podlaha ...).

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 29