ALUSYSTEMS

Průběh montáže bioklimatické pergoly


Celá kostrukce bioklimatické pergoly je komletně předpřipravená a zabalená již v naší výrobě, takže na místě montáže již není potřeba dělat žádné doměřování a úpravy konstrukce. Na místě se jen doměří délka a zakrácení nosných stojen a odvrtání otvorů pro odtok vody. Pro montáž bioklimatické pergoly musí být připravení buď základová deska, nebo betonové patky. Záleží na požadavku investora - podle toho jakou plánuje podlahu, nebo podle instalovaných doplňků a vybavení pergoly. Například u posuvných stěn je vyžadován minimálně základový pás (nestačí rohové patky). Toto je konzultováno již v první fázi přípravy zakázky.


Kompletace základního nosného profilu probíhá v "nevyzvednutém" stavu na speciálních zvedácích.
Zde se již namontují rohovníky.

Vždy minimálně jeden znich má integrovaný prostup pro skrytý odvod vody nosnou stojinou.


Po kompletaci je celý rám vyzvednut do konečné výšky a je doměřena délka jednotlivých stojin podle stávající podlahy. Přesná délka stojin nejde připravit již při výrobě samotné pergoly, protože se nepředpokládá ideální rovinnost základu, případně výšky jednotlivých betonových patek. Po zakrácení jsou stojiny usazeny na své místo a jsou do nich nasunuty rohovníky namontované na nosném rámu. Současně je protažena kabeláž k motoru pro naklápění lamel, případně pro výsuv screenových rolet, ovládání LED světel atd.

Do jedné, předem určené stojiny jsou předpřipraveny revizní prostup ke skryté řídící jednotce, která krom naklápění samotných střešních lamel obsluhuje také všechny připojené doplňky - screenové rolety, LED světla, infra zářiče, větrný senzor apod. Do této stojiny je v tento okamžik svedena veškerá kabeláž.Následuje přikotvení konstrukce pergoly k domu pomocí závitových tyčí a chemické kotvy. Po ukotvení jsou rozmístěny lamely a propojeny ovládacím táhlem a propojeny s motorem.
Nakonec se namontují doplňky (rolety, čidla, posuvné stěny, pevné stěny, osvětlené...) a vše se propojí a oživí se řídící jednotka. Po odzkoušení funkčnosti všech komponent je zakázka předána investorovi.