ALUSYSTEMS

Jaký je postup u nové zakázky...

Nejvhodnější je nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.
Zde zákazník vyplní své iniciály, telefonní kontakt a e-mail a také stručně popíše o jaký produkt má zájem.
Má možnost připojit například fotografii prostoru, a hlavně nákres jeho představy s uvedením základních rozměrů - šířka, hloubka a výška u domu.
Do nákresu je dobré také vyznačit zvažovaný způsob otevírání, případně další požadavky.
Pro určení přesného zatížení střechy podle sněhové mapy a následný výpočet statiky potřebujeme také přesnou adresu realizace.Náš pracovník zákazníka telefonicky kontaktuje a společně prodiskutují technickou, designovou i ekonomickou stránku záměru.
Navrhneme varianty otevírání, větrání, zasklení a případně i zastínění zimní zahrady. Na základě těchto vstupních informací je zpracován konstrukční návrh, který již zohledňuje sněhovou mapu. Konstrukční program přímo generuje (krom výpisu materiálu, nářezových schémat, výpisu skel a statického výpočtu) také vizualizaci, která je přiložena k cenové nabídce.


Pokud zákazníka náš systém a cenová relace zaujme, většinou následuje osobní schůzka na místě realizace. Zde je přeměřen prostor výstavby a jsou vzneseny případné postřehy a nápady k technickému řešení. Zákazníkovi technik představí systém - k tomuto účelu s sebou vozí vzorek střešní konstrukce a dalších zvažovaných řešení. Jsou také prodiskutovány možnosti zastínění, a jejich napojení na elektřinu v rámci stavebních příprav, tak aby vše bylo připraveno k případné montáži stínění. V této fázi již je prodiskutována stavební příprava, jako základová deska, její rozměry, přívody elektřiny, způsob kotvení do domu atd. 

Představeny jsou také alternativy zasklení, ventilačních prvků a je vybráno barevné provedení konstrukce.


Po osobní schůzce jsou do projektu zapracovány dohodnuté úpravy a změny. Pokud je již vše podle představ zákazníka, je připravena smlouva o dílo, jejíž součástí je aktuální verze projektu a poslední cenová kalkulace. K podpisu smlouvy většinou opět navštívíme zákazníka na místě realizace, protože z naší strany proběhne poslední kontrolní zaměření prostoru. Pokud zákazník požaduje, jsou zpracované také podklady pro zhotovení základů a základové desky pro stavební firmu. Po podepsání smlouvy o dílo je zákazníkovi předaná zálohová faktura v dohodnuté výši a po jejím uhrazení začíná běžet termín. V ten okamžik je také v německém TS-aluminium objednán materiál v dohodnuté barvě a jsou objednány skla a další doplňky. Je také zahájena příprava podkladů pro výrobu, jako konstrukční výkresy, nářezová schémata atd.


Jakmile obdržíme materiál z Německa, celá zimní zahrada včetně střešní konstukce je vyrobená v naší výrobní hale, následně opět rozebraná, zabalená a připravená na přepravu k zákazníkovi. Montáž u zákazníka probíhá našimi pracovníky - to znamená že na montáž nenajímáme jiné firmy. Délka montáže je závislá na složitosti a velikosti zimní zahrady, ale většinou nepřesahuje 4-5 pracovních dnů. Montáž se zpravidla provádí ve třech lidech. Montážníci jsou vybaveni profesionálním elektronářadím převážně od firmy Hilti. Návoz materiálu probíhá dodávkou VW Crafter a přívěsem, na kterém jsou speciální stojany pro převážení zkompletovaných stěn zimní zahrady. U menších zimních zahrad jsme schopni všechen materiál přivézt najednou a to včetně skel.